Besluit naturalisatietoets 2021

MiLifeStatus reactie Besluit naturalisatietoets 2021

Het regeerakkoord kondigt aan dat de taaleis zowel voor inburgering als voor naturalisatie wordt verhoogd van niveau A2 naar B1. In het nieuwe inburgeringsstelsel voor nieuwkomers, opgenomen in het wetsvoorstel van de minister van SZW, wordt voorgesteld het na te streven taalniveau te verhogen naar B1.

Op basis van onderzoek naar naturalisatie onder immigranten, heeft het MiLifeStatus project een reactie ingediend als onderdeel van de publieke consultatie.

In deze reactie gaat prof. Maarten Vink, hoofdonderzoeker van het MiLifeStatus project, in op de te verwachten lange-termijn gevolgen van het verhogen van de taaleis voor naturalisatie van A2 naar B1 niveau. Op basis van wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de invoering van inburgeringseisen in 2003 in Nederland, in vergelijkend Europees perspectief, concludeert hij dat het aannemelijk dat deze maatregel zal leiden tot vertraagde en lagere naturalisaties onder de migrantenpopulatie in Nederland. Dit betekent dat onder langdurig gevestigde migranten in Nederland minder dan de helft de Nederlandse nationaliteit -en daarmee stemrecht in nationale verkiezingen- zal hebben verkregen. Vertraagde en lagere naturalisatie zal met name zichtbaar zijn onder laag opgeleide migranten.

Dit is problematisch in het licht van wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat het verkrijgen van de nationaliteit een positieve rol speelt in het integratieproces van immigranten, en dat deze positieve bijdrage sterker is, naar mate de naturalisatie eerder in het vestigingstraject plaatsvindt.

>> Lees hier de volledige reactie.

 

MiLifeStatus has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 682626)

Copyright 2017 Maastricht University | Design: CaVaBien.nl